Đoản Văn Cho MẹNew Orleans Vietnamese Online
info@nolaviet.com
May 1997

Lời Mẹ Âu Cơ

Ngủ đi con, mơ cõi trời hương mật
Có trăng xưa về soi lối cúc vàng
Cha ra đi theo đồi cao lũng thấp
Gieo mầm xanh vào rừng núi thênh thang.

Nếm vị mặn trùng dương trong nước mắt
Đêm chia ly mẹ không thể cầm lòng
Níu áo cha sợ nhầu thêm luống đất
Giữ đàn con e do dự phân vân.
Chẳng phải cô đưn mẹ không kham nổi
Chẳng phải quá thương những đứa con mình
Vì biển gió rừng mưa cha rong ruổi
Mẹ cũng nghe lòng se sắt không yên.

Ngủ đi con, mơ cõi trời hương mật
Theo cánh ong vàng về lối hoa xưa
Mẹ nhớ mắt cha long lanh hổ phách
Mẹ nhớ đàn con dầu dãi nắng mưa

Đứt rut chia ly cha đành cam chịu
Nào mẹ có vui bên những hoàng hôn
Ngủ đi con, dù gánh đời nặng trĩu
Mai mốt vươn vai giữa cuc sinh tồn.